De carrière van Svend Thomsen is onlosmakelijk verbonden met de opkomst van video als nieuw medium. Het prille begin van zijn Time-Based Art-archief wordt gevormd door opnames vanaf het midden van de jaren 1970 in zijn geboortestad Kopenhagen. Doorheen de jaren volgt het TVF-archief (Trekanten Video Formidling) de evoluties in de visuele kunstscène en in de muziekwereld op de voet. 

​

De samenwerking van Svend Thomsen met gerenommeerde gezelschappen, musea (Louisiana Museum of Modern Art –en Ny Carlsberg Glyptotek Kopenhagen, SMAK - Gent, M HKA – Antwerpen,…), universiteiten (IPEM - Gent) kunstscholen, galerijen en instellingen (Vooruit – Gent,…) in verschillende Europese landen bood en biedt hem boeiende expansiemogelijkheden. Een voorbeeld zijn de video documentaties die hij maakte op het door internationale academici, journalisten en publiek bezochte tiendaagse Festival of Fantastics (1985) in het Deense Roskilde, georganiseerd door de Gallery St. Agnes. Svend Thomsen engageerde zich gedurende ongeveer twintig jaar in Art Cinema OFFOFF (DK/B), die zich toelegt op het tonen van experimentele filmgeschiedenis.

​

Het internationale archief groepeert opnames in de volgende genres en disciplines:

​

    -    Other Sounds: cross-overs tussen muziek/geluid en visuele weergave op het vlak van avant-garde, experimentele muziek, sound poetry, audio artworks, installaties en performances.

    -    The Endless Story of Fluxus: de neerslag van groepsgerelateerde of individuele Fluxus-activiteiten sinds 1985. 

    -    Performance: het archief toont voorbeelden vanaf 1980 van performance als geïntegreerd deel van de beeldende kunst.

    -    Tentoonstellingen en installaties: allerhande tentoonstellingen, evenementen en installaties van kunstenaars.

    -    Interviews: structurele interviews met kunstenaars actief in het audiovisueel en/of beeldend spectrum, evenals met onafhankelijke en experimentele filmmakers.

    -    Lezingen en seminaries: lezingen bij/met kunstenaars en op seminaries over hedendaagse dans, Live Art, Body Art en over theater in wisselwerking met dans en audiovisuele kunst.

    -    Dans en performance-dans: hedendaagse dans in een context van zowel repetities als opvoeringen. 

    -    Theater en performance-theater: uiteenlopende vormen van theaterperformances, zoals bijvoorbeeld gebracht in Kopenhagen, 14 jaar documentatie van Theater & Dance festivals ,Copenhagen International Theater (K.I.T.) & Kanonhallen & Dansce scenen. 

    -    Poëzie en polypoetry: poëzielezingen en -festivals, van traditioneel tot polypoetry. Onder meer documentaties in samenwerking met het Gentse Poëziecentrum en andere landelijke organisaties, alsook op het Internationale     Krikri-festival over polypoetry. 

    -    Muziek en concerten: muziekperformances en concerten gaande van klassieke tot experimentele muziek, inclusief vrije improvisatie, muziektheater en kameropera (LOGOS – Gent,…)

​

De opsomming bevestigt de onschatbare waarde en de legio onderzoeksmogelijkheden van dit archief. De meer dan drieduizend video documentaties uit het archief gunnen ons immers, behalve een unieke kijk op continu fluctuerende kunstuitingen, een verruimend blikveld op een tijd- en plaatsgebonden cultuur en samenleving. Svend Thomsens integrale manier van vastleggen zoals een toeschouwer doet vanuit het publiek, gekoppeld aan zijn doorheen de jaren opgebouwde verzameling gespecialiseerde literatuur, programmaboekjes, pamfletten, enzovoort, maakt dit archief tot een Gesamtkunstwerk enig in zijn soort.

​

In 2002 vonden documentatie maker Svend Thomsen en zijn archief een thuishaven in Gent. 

artvideotv